Product display产品展示

产品展示

型号: AX2B 1.5-5.0
类别: 配套设备
品名: 氨液循环泵组
冷量: .
缸径: .
缸数: .
转数: .
  产 品 介 绍        产品技术说明与比较仅限于与本公司历代产品比较,不针对同行业产品及非本公司产品

产品作用:
氨液循环泵组用于氨泵制冷系统中,为系统制冷提供必须的制冷剂,并且有贮液的功能。它可广泛用于工农业、商业等行业的空调、冷库、制冰等制冷工程。
  技 术 数 据        产品技术说明与比较仅限于与本公司历代产品比较,不针对同行业产品及非本公司产品,数据如有变化 恕不另行通知

:技术数据表:
型号
容积升(L)
容器类别
主要尺寸mm
重量kg
Dg
L1
B1
B
H
A×2B-1.5
1500
CL-Ⅱ
800
3150
1700
1400
2560
2350
A×2B-2.5
2500
CL-Ⅱ
1000
3250
1800
1400
2780
2500
A×2B-3.5
3500
CL-Ⅱ
1200
3350
1900
1400
3000
2960
A×2B-5.0
5000
CL-Ⅱ
1400
3450
2000
1600
3200
3370


型号
AX2B-1.5
AX2B-2.5
AX2B-3.5
AX2B-5.0
项目
单位
数据
低压循环桶桶容积
m3
1.5
2.5
3.5
5.0
氨泵流量
m3/h
3.1
3.1
6.25
6.25
氨泵扬程
m
47
47
40
40
电机功率
kw
3.0×2
3.0×2
3.0×2
3.0×2
外形尺寸
长度
mm
3150
3250
3350
3450
宽度
mm
1700
1800
1900
2000
高度
mm
2560
2780
3000
3200
重量
kg
2350
2500
2960
3370
 < 返 回 >
XML 地图 | Sitemap 地图